Силата на желанията (A Força do Querer)

21 серия

Руи претърпява катастрофа!

Ритиня разказва на Сибеле за връзката ѝ с Руи.

Данташ признава на Шърли, че има нужда от сватбата на дъщеря си.

Дита изненадва Силвана да играе на компютъра.

Руи претърпява катастрофа.

Еурико настоява Нонато да му даде отчет за всичко, което е правила Силвана.

Зека се смущава от близостта на Жейза.

Джойс се отчайва, когато научава за катастрофата на Руи.

Еуженио изпраща цветя на Ирене.

Рубиньо съобщава на Биби, че е приет във факултета отново.

Симоне и Ивана се опитват да открият в коя болница е приет Руи.

Сибеле тръгва и настоява Ритиня да тръгне с нея.