Силата на желанията (A Força do Querer)

50 серия

Жейза помага на Ритиня да роди!

Руи подписва призовката без да я чете и тръгва да търси Ритиня.

Джойс и Руи се притесняват за Ритиня.

Един куршум уцелва таксито, в което е Ритиня.

Зека и Руи опитват да се прикрият по време на стрелбата. Предпазните гривни на Зека и Руи падат и двамата много се изплашват.

Жейза помага на Ритиня да роди и я закарва до дома на Единалва.

Еуженио тръгва с Джойс и Ивана да видят новороденото.

Руи се развълнува като вижда бебето.

Жейза разказва на Зека, че е помогнала на Ритиня да роди и тя я е помолила да стане кръстница на детето.

Марилда коментира с Ритиня, че Руизиньо има същия белег като Зека.

Еурико открива пари в чантата на Силвана.

Руи дава показание в полицейския участък.

Абел се страхува да не би Зека да се сближи от ново с Ритиня.

Сибеле провокира Руи.