Силата на желанията (A Força do Querer)

90 серия

Джойс решава да изгони Еуженио от дома!

Кайо се кара с Биби.

Джойс решава да изгони Еуженио от дома.

Биби уверява Аурора, че парите, които е намерила, са от работата на Рубиньо.

Зека замисля празненство за Абел и моли Жейза да му помогне.

Данташ съжалява неразбирателството с Еуженио.

Еуженио укорява Руи и го принуждава да се извини на Шърли и Данташ.

Ритиня се държи добре с Нонато.

Назаре кани Единалва на празненството на Абел.

Джойс разказва на Ирене какво е направила с Еуженио и злодейката я поздравява.

Деде вижда Биби на входа на общността и разпитва майка си.

Зека не е доволен от поканата, която Назаре е направила на Единалва.

Биби предава парите на Сабия и той я кани да остане за танците.

Силвана уверява Дита, че любовницата на девера ѝ не е Шърли.