Силата на желанията (A Força do Querer)

102 серия

Ивана открива колектора за ДНК теста в люлката на Руизиньо!

Ивана обяснява своето объркване и подозрение със Симоне.

Руи моли Джойс да не приема повече Сибеле у дома.

Ивана открива колектора за ДНК теста в люлката на Руизиньо. Ритиня го изхвърля.

Сибеле заявява пред Шърли, че ще отдалечи Ритиня от Руи.

Мира съобщава на Ирене, че Данташ е прибрал автобиографията ѝ.

Руи не може да приеме любовната връзка на Еуженио.

Аурора се страхува за безопасността на Биби.

Абел се притеснява от сближаването между Зека и Мере.

Жейза казва на Алан, че все още не е съобщила на Зека за пътуването ѝ до САЩ.

Нонато е тормозен на улицата.

Ивана разказва на семейството, че Сибеле иска да направи ДНК тест на Руизиньо.

Селма отива в дома на Биби.

Силвана открадва един празен чек от съпруга си.

Еурико предупреждава Силвана, че Еуженио ще отиде с Ирене в дома на Данташ.

На Жейза не ѝ харесва това, че заварва Кайо, а Алан обяснява, че става дума за една студентка.

Данташ разпитва Кайо за Мира.

Абел и Мере се срещат в лагера на Назаре.