Силата на желанията (A Força do Querer)

108 серия

Руи заявява, че няма да прави ДНК тест!

Нонато придружава Ивана до дома ѝ и предлага да поговорят.

Еуженио коментира със Силвана, че Ирене иска да пътува с него.

Данташ се опитва да разгадае какви са намеренията на Гарсия за компанията.

Кайо е ироничен, докато разговаря с Биби.

Биби предлага да вземе доставката на оръжия от един от контактите на Рубиньо.

Ирене се опитва да събере информация за Гарсия от Кайо.

Ивана търси утеха при Симоне.

Зека и Жейза не успяват да се разберат.

Кандида убеждава Жейза да заведе Аурора у дома.

Джойс разговаря със Симоне за Ивана.

Еуженио мисли за Джойс.

Руи заявява, че няма да прави ДНК тест.

Ивана разказва на Симоне, че е била спасена от Нонато.

Биби се ядосва, когато вижда Жейза да влиза с Аурора у дома.