Силата на желанията (A Força do Querer)

151 серия

Жейза пита Кайо за връзката му с Биби!

Джойс се отчайва от новината за бременността на Ирене и моли Еуженио да стои на разстояние.
 
Ирене предизвиква Кайо и заявява пред Мира, че ще си издейства издръжка от Еуженио.
 
Ритиня подхвърля идеята Джойс да отгледа детето на Ирене заедно с Еуженио.
 
Амаро предупреждава Руи за възможната реакция на Зека от неговите действия.
 
Рубиньо подготвя бягството със семейството.
 
Биби разпитва Аурора за посещението на Селма.
 
Жейза пита Кайо за връзката му с Биби.
 
Жейза спасява деца, отвлечени от бандитите.
 
Джойс решава да даде нов шанс за брака си с Еуженио.
 
Гута разказва на Зека, че Руи е купил къщата на Назаре.
 
Аурора се обажда на Селма.
 
Еурико съобщава на Руи, че Зека го търси.

Аурора разкрива пред Селма мястото на къщата на Рубиньо.