Успех (Bom Sucesso)

88 серия

София обещава на Маркос да му помогне да спечели Палома.

Рамон признава на Франсишка, че все още се чувства обвързан с Палома.

Маркос показва на Палома колибата, която е построил с помощта на София. Казва, че това е много специално място за тях.

Палома целува Маркос.