Изгряващо слънце (Sol Nascente)

161 серия

Лорета помага на Ленита да се свърже с Марина!

Карол разказва всичко, което знае за Сезар, на Лозада.
 
Жулия, Ванда, Шика и Кирино отиват с Вагнер към морето.
 
Сантита се обажда на Сезар и му разказва, че Алисия е избягала от затвора.
 
Елиза и Отец Жулиао се избягват взаимно.
 
Ана се изненадва от престъпленията, които е извършила Карол, и упреква дъщеря си.
 
Жулия и Вагнер се целуват.
 
Дора и Паула разговарят с Елиза за любовта ѝ към Жулиао.
 
Лорета помага на Ленита да се свърже с Марина.

Карол заявява, че Сезар е убиеца на Жоао Амаро.