Буря в Рая (Tormenta en el Paraíso)

10 серия

Николас и Аймар отиват в имението, а Елисео Браво е много изненадан да види отново капитан Солис!

Елисео заявява на Давид, че той не става за нищо и заплашва, че ще го лиши от наследство. Давид му отговаря, че парите не го интересуват. Той цени по-високо свободата си.

Кармела е притеснена, защото предполагаемата г-жа Росемберг (Маура) се е скарала на Селина за това, че клюкарства. Сега Кармела има още една причина да изпрати Селина в Халапа.

Елисео споделя болката си с Палома. Тя разбира, че той не е лош баща, а това, което го измъчва е това, че Давид не зачита неговите правила, неговата власт. Палома утешава Елисео.

Лисандро иска да узнае името на баща си, но Палома не знае какво да прави.

Давид и Карина (Маура) имат любовна среща. Тя се преструва, че за нея няма никакво значение, че Давид може да остане без наследство. Тя го желае, харесва го, но не е готова да бъде бедна.

Анали и капитан Солис разговарят за бащата на Николас. Аймар ги чува. Тя ги пита за историята на Елисео Браво. Те й разказват с подробности и решават да отидат в имението „Рай", за да изяснят всичко.

Николас е щастлив, защото Аймар ще го придружи до имението. Когато пристигат, Елисео Браво преживява голяма изненада, срещайки се с капитан Солис след двадесет години.