Буря в Рая (Tormenta en el Paraíso)

24 серия

Аймар е сама на острова!

Николас и Елисео разговарят. Николас иска да се вземат мерки срещу Давид. Той го приема като най-големия си враг.

След като отвлича Аймар, Марио Абаскал я отвежда на пустинен остров, където я оставя да умре от обезводняване.

Маура и Николас имат романтична вечеря. По време на вечерята, тя се опитва да го съблазни. Тя го целува и му казва, че е готова да му даде доказателство за любов. Николас не й позволява да продължи и й казва, че е прекалено бързо. Тя го целува отново и се оттегля, докато Николас през цялото време мисли за Аймар.

Докато оправя стаята на Леонардо, Селина коментира, че Маура е приготвила вечеря за Николас.

Николас тренира, за да участва в родео и се качва върху най-буйния бик. Лусио и Куко се опитват да го успокоят. Те му казват, че той не е достатъчно подготвен, за да прави това. Куко го пита дали се влюбва в Маура.

Риго и Тачо не забелязват отсъствието на Аймар и се шегуват с капитан Солис, който се пита защо тя не го е посетила.

Аймар е сама на острова. Тя е отчаяна и съжалява, че е ходила при Николас.