Буря в Рая (Tormenta en el Paraíso)

35 серия

Маура и Луиса лъжат Давид, за да му попречат да се върне в имението!

Тереса остава в болницата. Тя не може да издържи без пиене и изпада в делириум теменс, при което се появяват най-ужасните демони, сред които е Елисео Браво.

Палома и Сирило отиват до границата, за да търсят Лисандро и да му попречат да замине. Един полицай им показва шапката на Лисандро и им съобщава, че той е побягнал през пустинята.

Доната съобщава на отец Аугусто, че по време на неговото отсъствие, Сиренита е избягала от църквата.

Николас продължава с опитите да си върне Аймар. Маура обръща внимание на Елисео на това и настоява той да поговори със сина си.

Палома отива в имението „Рай", за да помоли Елисео да й помогне при издирването на сина си Лисандро. Тя му разказва, че е избягал и се е опитал да емигрира. В отчаянието си, Палома признава на Елисео, че Лисандро е негов син.

Николас се обажда в мексиканското консулство и моли за помощ, за да открият Лисандро. В това време той решава да отиде сам в граничния район, за да се включи в издирването. Преди да замине, Николас събира работниците в имението, за да им възложи задачи и да не изостава работата. Куко закъснява и Николас го уволнява.

Маура и Луиса отиват в селото, за да се срещнат с Давид. Те искат да му попречат да се върне в имението „Рай". Съобщават му за годежа между Николас и Маура. Те го уверяват, че работниците замислят бунт в имението и ако той се появи там, Елисео ще помисли, че той ги е организирал.