Буря в Рая (Tormenta en el Paraíso)

48 серия

Леонардо настоява Маура да направи избор и да реши с кого ще остане!

Хакобо излиза от комата, която е била провокирана от свръх-доза инсулин. Но Луиса го открива в стаята и предизвиква смъртта му. Бараса научава за смъртта и има съмнения относно инцидента.

Маура отрича да е имала нещо с Леонардо и обвинява Аймар, че плете интриги против нея. Елисео пристига по време на спора и упреква Николас, че е бил с Аймар. Той защитава Аймар и му казва, че няма никакви съмнения в нея. Освен това признава, че се е срещнал с Давид и му е позволил да избяга.

Леонардо се среща с Мария Тереса и я познава. Тя, много засрамена, отрича да е неговата майка. Леонардо й казва, че й прощава и че винаги я е носил в сърцето си. Двамата се прегръщат и сдобряват.

Елисео настоява Николас да изпълни дадената дума пред Маура. Той му казва, че не приема връзката му с Аймар. Заявява, че в случай, че не премисли, той ще го лиши от имението. Николас се опитва да го убеди, че не може да се намесва в неговите решения и не го интересува дали ще го лиши от наследството.

Д-р Ортис посещава църквата, за да се заеме с терапията на Сиренита. Той разбира, че тя има страх от огън и че тя знае какво се е случило със семейство Росемберг, но когато се опитва да си спомни, отново изпада в шок.

Давид е изненадан от полицията и арестуван по заповед на Елисео. Бараса съобщава на Николас, който плаща гаранцията и настоява да освободят брат му.

Николас разговаря с Маура и й казва, че смята техния годеж за приключен. Тя не приема решението му и се опитва да го шантажира, казвайки му, че много го обича. Той не се повлиява и й казва, че няма да промени решението си.

Раул отива в имението „Рай", за да съобщи на Аймар за бягството на Накук. Елисео научава и разбира, че Раул не може да забрави Аймар. Той го кани да остане в имението, замисляйки да предизвиква конфликт между Раул и Николас, за да принуди сина си да се върне при Карина (Маура).

Леонардо се връща в имението „Рай" и отива направо в стаята на Маура. Тя е изненадана. Той й казва, че знае, че тя си е играла с него и с братята му. Настоява тя да избере при кого да остане.