Буря в Рая (Tormenta en el Paraíso)

133 серия

Карина (Маура) се опитва да разболее малкия Леонардито!

Мария Тереса чува как Елисео признава пред гроба на Аймар, че е предизвикал смъртта на баща й. Когато той забелязва присъствието й, се опитва да й обясни, но тя е разочарована и не иска да го слуша. Нарича го убиец.

Луиса моли Маура да се погрижи за Леонардито, докато тя отиде да купи мляко. Когато остава насаме със сина си, тя се изнервя от плача му и му дава да пие развалено мляко.

Сиренита споделя с Давид, че има усещането, че наближава мига, в който Маура ще влезе в затвора. Малко след това пристига Николас в компанията на Исаак Росемберг, който им обяснява защо не са знаели нищо за него.

Елисео предлага много пари на Маура, за да даде Леонардито и да остави на мира синовете му. Тя продължава да се преструва, че е истинската Карина Росемберг и отхвърля предложението му, тъй като амбицията й е по-голяма.

Николас завежда Сиренита и Исаак при Монрой, който нарежда да бъде направен ДНК-анализ, включително и на Маура, за да се потвърди коя от двете е истинската Карина Росемберг.

Луиса се притеснява за детето, когато разбира, че има треска. Маура мисли само за това как да избяга. Преди да успее да го направи, Николас и Давид пристигат в хотела и ги спират. Луиса използва възможността, за да помоли Николас да заведе сина си в болницата, защото се притеснява за детето. Николас отвежда Леонардито.

Елисео моли Мария Тереса да го изслуша - той иска да й разкаже какво точно се е случило с бащата на Аймар. Той признава, че неговата амбиция е провокирала смъртта на приятеля му и е оставил Аймар без баща. Той се разкайва. Тя не може да скрие своята любов към него и го утешава.

Николас пристига в болницата, но лекарят не може да приеме Леонардито, тъй като има много деца, които чакат. Няколко минути по-късно се появява лекар, който приема детето. Лекарят съобщава, че детето е в много лошо състояние.