Алехандра Ромеро (Alejandra Romero) — Сценарист

Сериали

Заради нея съм Ева Por ella soy Eva 2012 г.
Момичето на моето сърце Niña de mi corazón 2010 г.
По-скоро мъртва, отколкото Личита Antes muerta que Lichita 2015 г.
Толкова богати бедняци Qué pobres tan ricos 2013 – 2014 г.