Андрея Малтароли (Andréa Maltarolli) — Сценарист

Сериали

Астрална висота Alto Astral 2014 г.
Съвършена красота Beleza Pura 2008 г.