Джаки Велего (Jackie Vellego) — Сценарист

Сериали

Арагуая – реката на съдбата Araguaia 2010 – 2011 г.
Забранено желание Desejo proibido 2007 – 2008 г.
Като вълна Como uma onda 2004 г.