Андрея Ночети (Andrea Noceti)

В устата на вълка (En la boca del lobo), 2015 г. Аналия Ечевария
Картелът 2 (El cartel 2), 2010 г. Лина Мария Асеведо
El elefante rojo, 2009 г.    
Всички жени мразят Бермудес (Todas odian a Bermúdez), 2009 г. Лусия Конготе
Ni te cases ni te embarques, 2008 г.    
Обрати на съдбата (Nuevo rico, nuevo pobre), 2007 – 2008 г. Фернанда Санмигел
От обич (Por amor), 2006 г.    
Измамата (El Engaño), 2006 г. Паола
Миналото не прощава (El pasado no perdona), 2005 г. Адриана Леон
Грозната Бети (Yo soy Betty la fea), 1999 г.