Горещи пари (Pega Pega)

1 серия

 Нелито и Жулио чуват Педриньо да казва на Брено, че ще продаде хотела на Ерик.

 
Педриньо съобщава на Нелито, че ще обяви празненство за рождения ден на Луиза.
 
Луиза споделя с Марго, че би искала да поеме управлението на хотела.
 
Педриньо предупреждава Ерик, че Луиза не знае, че смята да му продаде хотела.
 
Марсио качва Бебет и е последван от двама мъже
 
Дрика казва на Тереза, че може да изпълни ролята на Марсио в пиесата.
 
Марсио пита Бебет кои са мъжете, които ги преследват.
 
Ажналдо и Сандра Елена използват банята на един от хотелските апартаменти.
 
Жулио отбелязва, че той и лелите му може да бъдат изгонени.
 
Мария Пия забелязва, че Ерик е очарован от Луиза.
 
Боржез упреква марсио.
 
Марсио открива изгубената в гората Бебет. Бебет признава, че бяга от баща си.
 
Ерик и Луиза се целуват.
 
Малагета съобщава на Сандра Елена, Жулио и Ажналдо, че ще откраднат парите от продажбата на хотела.