Горещи пари (Pega Pega)

8 серия

Малагета се опитва да разтрогне уговорката, която е направил с Мария Пия, като оправдава задържането на Ерик.

Педриньо решава да напусне хотела като научава от Луиза, че Ерик плаща за неговия престой и този на внучката му.

Агналдо казва на Жулио, че няма алиби за вечерта на обира.

Антония предупреждава Бебет, че ще получи призовка да свидетелства.

Мария Пия настоява Малагета да ѝ помогне с плана за спечелването на Ерик.

Малагета научава, че Лижия контролира храната на Мария Пия.

Дулсина забелязва новата чанта на Сандра Елена.

Дрика намира за странно това, че Шерлок лае пред една затворена къща в селото.

Ерик моли Мария Пия да убеди Луиза, че е невинен.

Гостите аплодират Педриньо, когато го виждат на напуска хотела.

Малагета обещава на Агналдо да убеди Вандерлей да бъде тяхното алиби.

Приятел на Педриньо отказва да го приеме в хотела си.

Агналдо и Малагета търсят Вандерлей.