Горещи пари (Pega Pega)

14 серия

Антония съобщава на Дъглас, че Сикейра ще извика Ерик.

Касио разказва на Педриньо и Луиза, че Ерик е невинен и предлага доказателства в замяна на пари.

Сабине иска да докаже, че Ерик е сключил тъмна сделка при покупката на хотела.

Мадалена обвинява Криштовао, че са изгубили детето си.

Марсио казва на Тереза, че Боржез крие някои неща.

Боржез работи в една работилница.

Луиза споделя с Педриньо, че е напуснала факултета и е помолила Дъглас да ѝ намери работа.

Сабине побеснява като вижда как Ерик се появява на показ в полицейските новини.

Агналдо предлага да обявят хотела в несъстоятелност.