Горещи пари (Pega Pega)

18 серия

Нелито се притеснява да не би Бебет да е отишла в неизползвания коридор на хотела.

Жулио предлага да придружи Антония до дома.

Бебет плаче и Ерик отива при нея.

Антония и Жулио се целуват.

Тимотео съобщава на Касио, че ще напусне Бразилия.

Антония иска да направи устен портрет на Кайо.

Агналдо вижда Сандра Елена да прави големи покупки с пари от обира и се притеснява.

Малагета замисля план как да саботира хотела, за да го продадат.

Ерик и Марсио разговарят за Бебет. Ерик споделя с Марсио, че според разследването, Бебет без да иска е предизвикала смъртта на майка си.

Жулио взема от парите от обира. Евандро го вижда и го пита дали той е обрал хотела.