Горещи пари (Pega Pega)

26 серия

Бебет изгонва Мария Пия от стаята на Ерик.

Мария Пия разкрива пред Педриньо, че Луиза е с Ерик.

На Антония не ѝ харесва начина, по който Жулио се отнася със Синтия.

Антония потвърждава пред Педриньо, че Луиза е участвала в полицейска операция.

Синтия целува Жулио.

Малагета предупреждава Жулио за опасността, на която се излага в опитите си за сближаване с Антония.

Дъглас съобщава на служителите, че ще изпълняват нови задачи, а това не се харесва на Малагета.

Сабине предупреждава Дом, че ще замести Ерик, докато е в болницата.

Мария Пия казва на Сабине, че иска да работи с нея и да ѝ помага.

Жулио изпраща цветя на Антония и я кани на вечеря.