Горещи пари (Pega Pega)

33 серия

Антония упреква Нелито и Педриньо, че са изхвърлили десета.

Агналдо разказва на Малагета, че планът му е проработил.

Жулио наблюдава интервюто на Сикейра, в което разкрива, че Антония е получила заплаха.

Шавиер споделя с Малагета, че е видял Луиза, облечена като камериерка, заедно със Синтия.

Агналдо казва на Сандра Елена, че е усетил, че тя не харесва брат му.

Ерик открива, че Сабине се е опитала да убеди инвеститорите да не влагат пари в хотела.

Криштовао съветва Бебет да се погрижи за здравето си.

Малагета разказва на Ерик, че Луиза е спала през последните нощи в служебно помещение в хотела.

Рубия казва на Луиза, че Педриньо ѝ е говорил за нея.

Дъглас насърчава Луиза да остане с Ерик.

Ерик търси Луиза в хотела.