Горещи пари (Pega Pega)

43 серия

Малагета, Агналдо и Сандра Елена попречват на Жулио да предаде чантата.

Антония решава да затвори помещението временно, за да го претърси.

Малагета съобщава на Жулио, че ще вземе чантата на сервитьора за известно време.

Ерик разпитва Сабине за здравето ѝ, след като научава, че е била посетена от лекар.

Вандерлей иска пари от Агналдо, за да плати сметките на Мадалена, която е била нападната и ограбена.

Марсио насърчава Бебет да управлява куклите по време на детски празник.

Таня наблюдава Дом, който разговаря с Наталия и разказва за това на Сабине.

Мария Пия и Малагета проследяват Луиза и виждат внучката на Педриньо да влиза в една кола с Флавио.