Горещи пари (Pega Pega)

47 серия

Педриньо се чувства предаден от Нелито и решава да отседне в дома на Атаиде.

Мадалена казва на Дилсон, че приятелството с Дом няма да продължи.

Тимотео шантажира Малагета.

Ешпедито съобщава на Доменико за кончината на Валдемир.

Касио се включва с Тимотео в бягството.

Флавио разбира, че Педриньо не го е разпознал.

Луиза се натъжава от разговора си с Педриньо.

Доменико открива, че няколко страници от книгата за посещения в затвора са били откъснати.

Криштовао казва на Дилсон, че той е виновен за извезването на Тидиньо.

Нелито научава, че едната от количките за обслужване в хотела е изчезнала.