Горещи пари (Pega Pega)

53 серия

Ерик променя мнението си за Сандра Елена, когато вижда колко силно страда от смъртта на Дона Мариета.

Малагета разказва на Мария Пия, че ще работи в компанията на Ерик.

Ерик наема Малагета като мениджър по планирането в компанията си.

Празереш подозира, че Елза знае кой е мистериозния човек, който е внесъл пари в банковата им сметка.

Клуб Шрас е предупреден, че няма разрешение да работи на сутринта.

Дъгласи съобщава на Сандра Елена, че има да получава наследство от Дона Мариета.