Горещи пари (Pega Pega)

54 серия

Марсио разказва на Бебет, че Боржез се чувства предаден от семейството.

Сандра Елена критикува Анибал, когато го вижда с друга жена.

Празереш пита Елза дали знае кой е внесъл пари в тяхната сметка.

Педриньо се връща в дома на Нелито.

Луиза се опитва да убеди Дъглас да организират специално шоу в бара.

Дом разказва на Дилсон, че е бил изоставен от биологичните си родители.

Мария Пия забелязва интереса на Сабине към Малагета.

Сандра Елена се развълнува, когато научава, че Дона Мариета ѝ е оставила половината от състоянието си.