Горещи пари (Pega Pega)

55 серия

Дулсина съобщава на Сандра Елена, че ако не включи в плановете си Анибал, тя няма да придружи дъщеря си.

Педриньо казва на Нелито, че иска да работи.

Евандро забранява на Моника да напуска къщата.

Сандра Елена се сбогува с Дулсина и ѝ заявява, че ще се върне при нея, когато майка ѝ реши да напусне съпруга си.

Дом казва на Ерик, че обновяването и предстоящото отваряне на хотела има положително влияние на пазара.

Педриньо разказва на Нелито, че си е намерил работа като учител по етикет на богаташи.

Боржез празнува със семейството, че са намерили финансиране на театралната компания.

Жулио споделя с Агналдо, че Антония е открила, че крадецът може да се е скрил в колата на хотела.

Дом разкрива пред Мадалена желанието си да се запознае с биологичните си родители.

Антония взема използва салфетка от празненството на Луиза, от тунела до кухнята в хотела. Тя не подозира, че може да е на Жулио.