Горещи пари (Pega Pega)

88 серия

Малагета слага чантата с откраднатите пари в шкаф в спортната зала.

Дилсон съобщава на Мадалена, че мисли да разкаже на Дом как Сабине ги е обидила.

Мария Пия признава, че се е притеснила много за Малагета, когато е научила, че Жулио се е предал.

Дом настоява Сабине да стои далеч от Мадалена и Криштовао.

Арлете завежда Празереш в Кариока Палас, за да присъства на курса, провеждан от Педриньо.

Адриано разкрива пред Дом, че Сабине не е в много добро здравословно състояние.

Арлете се изплашва като научава, че пътника в таксито ѝ е Ерик и претърпява катастрофа.