Горещи пари (Pega Pega)

105 серия

Антония стига до извода, че Сандра Елена е изпратила парите на Нелито.

Сандра Елена среща Моника в затвора.

Бебет предлага на Ерик да организира празненство за служителите е хотела.

Синтия упреква Сандра Елена и ѝ казва, че ще върне парите на Педриньо.

Педриньо научава от Таня, че Сандра Елена е раздала част от откраднатите пари на служителите в хотела.

Педриньо се разчуства, когато служителите на хотела решават да му предадат парите и все пак решава да им ги подари.

Луиза съветва Педриньо да отвори магазин в хотела.

Сабине припада, а Мадалена се усъмнява.

Арлете завежда сестрите си да видят шоуто на Рубия и там се среща с Педриньо.