Горещи пари (Pega Pega)

143 серия

Анибал и Лижия се преструват, че не се познават.

Тимотео иска пари от Малагета за лечение на болестта му.

Дилсон отказва на помогне на Таня в опитите ѝ да се сдобри с Дом.

Мария Пия предупреждава Бебет за Сабине.

Жилмар и Криштовао потвърждават пред Антония, че Атаиде и Тимотео се познават.

Бебет реагира агресивно на опита на Луиза за сближаване.

Сержио съобщава на Луиза, че дълга на Педриньо към федералната служба по вземанията е голям.

Атаиде предупреждава Мария Пия, че отново е извикан в полицията и моли дъщеря си да се погрижи за Лижия.

Сабине казва на Дом, че заминава за Женева.

Луиза посещава Ерик в затвора.

Лижия разказва на Атаиде, че се е срещнала отново с Анибал, бившият шофьор на семейството.