Горещи пари (Pega Pega)

151 серия

Мария Пия заявява на Ерик, че не иска да говори с Бебет.

Тереза споделя с Боржез, че се срамува от майка си, която си е позволила да шантажира Ерик.

Мария Пия съобщава на родителите си, че ще отседне в Кариока Палас.

Синтия разказва на Сандра Елена, че Ерик и Луиза са се разделили.

Арлете съветва Педриньо да поговори с Рубия.

Бебет отказва да отиде в хотела с Ерик.

Криштовао помага на Дъглас в грижите за Габриел, който се е разболял.

Мадалена показва на Бебет една снимка и я уверява, че Мария Пия е направила всичко с любов.