Горещи пари (Pega Pega)

153 серия

Вандерлей не приема пари от Малагета, които той му предлага, за да си държи устата затворена.

Лижия смята, че е странно Мария Пия да отсяда в хотела и разпитва дъщеря си.

Антония моли Нелито да я посещава по-често.

Луиза казва на Ерик, че изпитва съжаление към Мария Пия.

Бебет коментира с Дом, че мили да пътува до Женева.

Дом съобщава на Дъглас, че Бебет е заминала за Женева, за да се срещне със Сабине.

Шавиер разкрива пред Рубия интереса си към нея.

Антония разпитва Педриньо за връзката между Тимотео и Атаиде.