Горещи пари (Pega Pega)

159 серия

На Лижия не ѝ харесва факта, че Антония знае за хоспитализирането ѝ. Антония усеща, че Лижия не знае за връзката между Мария Пия и Бебет.

Таня отказва на Сабине да следи Дом.

Лоренсо съобщава на Ерик, че не е открил нищо подозрително на лаптопа на Мария Пия. Агентът смята да продължи да разследва действията ѝ.

Синтия и Нелито разговарят и решават да останат само приятели.

Педриньо търси Лижия, защото иска да разбере кого се опитва да предпази Атаиде.

Сабине посещава изненадващо Малагета, което принуждава Мария Пия да се крие в компанията.