Горещи пари (Pega Pega)

168 серия

Малагета заявява на Ерик, че ще признае своята вина в полицията.

Лижия се изплашва, когато Ерик я разпитва относно връзка на Мария Пия с инцидента на Мирела. Лижия уверява Ерик, че Мария Пия не е направила нищо срещу Мирела.

Арлет подтиква Жулио да тръгне след Антония.

Габриел се натъжава, когато Дъглас потвърждава, че майка му не го е търсила.

Адриано съобщава на Дом, че трябва да сложат бай-пас на сърцето на Сабине.

Дъглас коментира с Ерик, че предвижда положителни резултати за Кариока Палас.

Луиза търси Бебет, за да поговорят.

Антония се изненадва, когато се прибира у дома си и е прегърната от Жулио.