Горещи пари (Pega Pega)

175 серия

Дом потвърждава пред Мадалена и Криштовао, че няма да обвини Сабине.

Лоренсо казва на Антония, че е открил, че алибито на Лижия за деня, в който е умряла Мирела, е фалшиво.

Антония дочува подозрителен разговор на Нина и разказва за това на Доменико.

Жулио и Сандра Елена научават дата на делото.

Боржез обещава на Бебет, че ще ѝ помогне да се свърже с Флор без да губи връзка с реалността.

Дом уверява Ерик, че все още е негов съдружник.

Синтия иска да напусне хотела и разказва на Нелито, че е влюбена в Лоренсо.

Делото започва и присъстващите се вълнуват за бъдещето на Кариока Палас.