Горещи пари (Pega Pega)

178 серия

Дъглас не е съгласен Габриел да живее в Гърция с Ракел и двамата се скарват за попечителството на малкия.

Доменико предупреждава всички в полицейския участък, че Нина е информатор.

Мадалена прекратява работата си при Лижия.

Ерик моли Артлете за време, за да може да осмисли тайната, която му е разкрила.

Габриел заявява пред Дъглас, че не иска да живее с майка си.

Ерик моли Сержио да му разпечата списък с всичко, което притежава.

Педриньо казва на Лижия, че тя и Атаиде са най-голямото разочарование в неговия живот.

Жулио пита Арлете какво прави Ерик в техния дом.