Горещи пари (Pega Pega)

180 серия

Малагета се опитва да разбере причината, поради която Мария Пия е скрила от него, че е износила Бебет.

Нина предупреждава някого по телефона, че Анибал дава показания.

Анибал заявява на полицейския началник, че ще отговори на въпросите му само в присъствието на адвоката си.

Анибал отказва да отговори на въпросите на Ерик какво знае за смъртта на Мирела.

Ерик празнува новината, че Луиза е бременна.

Мария Пия се присмива на Луиза.

Доменико съобщава на Антония, че Евандро и Моника са задържани.