Времето и вятъра (O tempo e o vento)

Чрез своите спомени, Бибиана се връща назад във времето, за да проследи пътя на предците си: Ана Тера, нейната баба; капитан Родриго Камбара, съпругът й; Боливар, синът й и Луиза, „притурката", нейната снаха.

Докато Бибиана възстановява спомените, семейната къща на Камбара се защитава под ръководството на Ликурго и се противопоставя на вероятността да премине в ръцете на Марагатос, начело със стария полковник Бенто Амарал.