Силата на желанията (A Força do Querer)

78 серия

Ритиня има успех като сирена!

Жейза забелязва фалшивия корем, с който Биби се преструва на бременна.

Биби предава парите за бягството на Рубиньо.

Единалва разказва на Кандида за интереса на Алан.

Жейза помага на Зека за популяризирането на автобуса за забавления.

Разкрит е опита за бягство на Рубиньо и другите затворници. Кайо разпитва Биби.

Елениня се страхува, че Биби ще приеме поканата на Кайо за сватбата.

Руи и Амаро се противопоставят на Анита.

Ирене настоява Мира да продължи да шпионира за нея в кантората на Еуженио.

Ритиня има успех като сирена. Джойс уверява Силвана, че няма доверие на момичето.

Зека и Руи си спомнят как без малко да се удавят и предсказанията на индианеца.

Кайо дава съвети на Рубиньо, който се заклева, че няма никакво участие в опита за бягство от затвора.

Рубиньо уверява Биби, че ще избягат заедно.

 

Биби отива на сватбата на Кайо.