За сайта

Този сайт е създаден на 25 април 2003 година.

Сайтът е насочен към латиноамериканските сериали и актьори.

Сайтът е любителски и не претендира за изчерпателност.

Молим за разбиране всички посетители — не всички желания и предпочитания могат да бъдат изпълнявани.

Всички материали, които са предоставени от посетители на сайта, са отбелязани.

Изказвамe искрени благодарности на всички, които са допринесли с материали и снимки за по-пълна информация.